Het waarom van de raad

Een goede verstandhouding tussen handelaars en bedrijfsleiders enerzijds en het gemeentebestuur anderzijds vormt de basis van een goede samenwerking.

Deze zin uit de beleidsnota van het Wijnegemse gemeentebestuur vormt de kern van onze relatie met alle lokale economische factoren. Daarom werd in 2007 beslist om een adviesraad lokale economie op te richten. De raad omvat middenstanders, ondernemers, vrije beroepen, zelfstandigen en marktkramers. Kortom iedereen die een economische activiteit uitoefent op het grondgebied van Wijnegem kan kosteloos lid worden. Zonder politieke verbindingen.

Deze raad telt dus een groot aantal leden maar wij wensen niemand uit te sluiten.

Het vormt de rechtstreekse gesprekspartner van het lokaal bestuur en zal informatie uit de eerste hand verkrijgen. Tevens is er de mogelijkheid tot dialoog en heeft de raad adviesbevoegdheid. Naast advies kan zij ook allerhande manifestaties organiseren om de onderlinge band tussen ondernemers of met klanten aan te halen.

Op die manier blijven de leden van de raad op de hoogte van belangrijk nieuws, worden ze uitgenodigd op evenementen zoals het aansteken van de feestverlichting en hebben ze een rechtstreeks aanspreekpunt bij de gemeente.

 

 

 

 

 

Wie is de raad?

Ine Veeckmans – Voorzitter

Erika Van Haperen – Ondervoorzitter

Chantal Baert – Administratie

Zsofi Horvath – Vertegenwoordiger Wijnegem Shop Eat Enjoy

Wim Venqueleir

Jan Meeussen

Mike Veeckmans

Juul Liekens – Schepen Lokale Economie 

Anne Oomens – Medewerker Ondernemen

Inloggen

Inloggen in uw Raad account