Op het Marktplein van Wijnegem staat een kiosk die zich prima leent voor pop-ups om het aanbod van de middenstanders verder aan te vullen. Nu zoekt het lokaal bestuur een uitbater die de inwoners van Wijnegem een beetje extra kan verwarmen tijdens de koudste winterdagen.

 De pop-up mag uitgebaat worden vanaf 1 december tot en met 31 maart door één of meerdere uitbaters. Hoewel er maar één contactpersoon en hoofdconcessionaris aangesteld mag zijn, is het wel mogelijk om de concessie op te splitsen. Dat biedt extra mogelijkheden voor mensen met goede ideeën die misschien niet de middelen hebben om een pop-up voltijds uit te baten.

De voorkeur gaat naar uitbaters die soep en andere gezonde hapjes willen aanbieden. Zo dragen ze ook bij aan de gezondheid van de Wijnegemse bevolking. Geïnteresseerden kunnen meer informatie opvragen bij het lokaal bestuur in het gemeentehuis of via www.wijnegem.be en mogen hun voorstellen indienen tot en met 26 november 2019.

Login